Rent bygge
 

Rent bygge

Källsortering enligt Byggsektorns kretsloppsråd.

Genom att hjälpa ditt företag att nå upp till de riktlinjer som Byggsektorns kretsloppsråd tagit fram så får ni billigare hantering av avfall. Vi hjälper till med alla moment, vi tillhandahåller utrustning och personal. Sorterar, packar och tömmer.

Ni får ett rent bygge, en trevligare arbetsplats samtidigt som vi minskar era kostnader för avfallshanteringen.

Vi kan även hantera hela eller delar av era inhyrda maskiner, verktyg och hjälpmedel. Vi sköter beställning, uppmontering, nedmontering av staket. Ser till att nivån av inhyrda produkter är optimal.

Vi tillhandahåller personal för enstaka akutinsatser samt dagliga rutinuppgifter.
Vi kan snabbt vara på plats med bärhjälp, akuta insatser av läckage, rivningsjobb.

Att vår personal är utbildad, är flexibel och håller hög servicenivå anser vi som självklart!

Vi gör källsorteringen till ett lönsamt moment!  Säkert, effektivt och lönsamt!

 

Clean Business AB är medlem i Almega och Serviceentreprenörerna. Vi har tecknat kollektivavtal och försäkringar (skador upp till 10 miljoner kronor).  Vår personal är försäkrade mot eventuella arbetsskador. Reg nr för F-skatt 556926-9250.

 

Vill du veta mer om Hållbart Bygge kontakta Projektchef Göran Johansson

076 341 53 11  goran.johansson@cleanbusiness.se

Kontakta oss