Clean Business - Hållbarhetsplan

För Gillmyra AB är hållbarhet ett centralt och vägledande värde.

Eftersom vi fungerar som en mellanhand och är omgivna av företag på båda sidor är vår vision att påverka och främja hållbarhet på alla nivåer i verksamheten.

Vi hanterar frågor som rör arbetsrätt, miljö, sociala frågor samt en hållbar leverantörskedja.                

 

För att kunna vara fokuserade och göra skillnad har vi delat in vår hållbarhetsfråga i fyra nyckelområden:

I. Vårt företag:

Oavsett företagets verksamhet, görs det alltid avtryck på miljön. Vi har fattat beslutet att fastställa standarder och mål som säkerställer att vår verksamhet minskar den negativa påverkan på miljön.

Användningen av rengöringsmedel, val av rengöringsmetod, konsumtion av andra material som soppåsar samt transport mellan olika objekt är steg som påverkar miljön.

Vi är medvetna om att valet av rengöringsmetod är viktigt för att minska behovet av rengöringsmedel samt utsläpp i vatten av ämnen som kan vara farliga för människors hälsa och miljön.

Vi har vi fastställda riktlinjer för användningen av rengöring produkter samt arbetar aktivt för att minska förbrukningen. Användningen av avfallspåsar och koldioxidutsläpp från transporter är ytterligare två miljönormer som är viktiga för oss.

II. Våra medarbetare:

Vi är medlem i Almega Tjänsteförbunden, har rättvisa arbetsvillkor med utgångspunkt i Kollektivavtal via Service entreprenad som har förhandlats i samråd med arbetsmarknadens parter.

Medarbetarengagemang utvecklar vår organisations kultur som inte bara är välkomnande utan också bidrar till en äkta känsla av tillhörighet, uppmuntrar innovativt tänkande, kreativitet och i slutändan affärstillväxt.

Vårt team är medvetet om deras roll om att främja mer hållbara arbetsförhållanden samt att avfall och energi som genereras av vår egen verksamhet måste optimeras, vilket ska resultera i en årlig minskning.

Vi ser till att våra anställda får kontinuerlig utbildning inom städning och miljö vilket ökar förståelsen och kunskapen, vilket säkerställer bättre kvalitet och mer resurseffektiv städning.

III. Använda produkter och tekniker:

Vi gör medvetna val genom att använda miljömärkta rengöringsmedel som minimerar deras effekter på miljön och människors hälsa.

 

Vi använder certifierade produkter enligt nedan:

✔ Nordisk Miljömärkning (Svanen)

✔ EU Ecolabel

✔ Bra Miljöval

✔ Andra licenser/miljömärke som är jämförbara och uppfyller kraven.

 

Soppåsar/avfallspåsar med återvunnen plats, samt att minska användningen dessa, leder till mindre plastavfall, vilket minskar koldioxidutsläppen från förbränning av plastavfall.

Vi arbetar aktivt för att byta till sop/avfallspåsar med återvunnen plast.

Vid tömning av papperskorgar måste resurseffektivitet och minimal användning av soppåsar prioriteras. Därför ser vi till att byte av avfallspåse i samband med tömning endast sker vid behov.

 

Torra-rengöring tekniker använder färre kemikalier än fuktiga rengöringstekniker.

Vid rengöring försöker vi använda torra-metoden på alla ytor och utrymmen där det är lämpligt, med hänsyn till ytornas lager samt den rengöringsnivå som behövs.

Efter användning av torra-metoden kan fuktiga procedurer tillämpas.

IV. Våra leverantörer:

Vi anser att våra leverantörer är en förlängning av oss själva. De artiklar som vi så småningom tillhandahåller våra kunder är relaterad till deras tillverkning, miljöpåverkan och arbetsförhållanden.

Företag som vi samarbetar med måste därför följa likvärdiga arbetslagar och skydd som gäller för Gillmyra.

Ett framgångsrikt arbete med långvariga resultat inom hållbarhet är ett team arbete, där varje insats i kedjan spelar roll.

Vårt mål är att alla i företaget ska förstå vårt arbete med hållbarhetsrelaterade frågor. I början av sin anställning hos Gillmyra AB får alla arbetstagare en introduktion till företagets hållbarhets- och miljöarbete.

Vi gör återkommande insatser för att lägga till mer hållbara metoder i vår organisation.

Vi har en ständig kommunikation med våra leverantörer för att fä information om nya produkter och maskiner som minskar den negativa påverkan på miljö och våra anställda.

Tillsammans mot en bättre framtid!

Tillsammans mot en bättre framtid!

“Är våra kunder nöjda så är vi också nöjda, men vi vill alltid lite mer ändå.”

Denisia